czerwiec

07

2013

Euro (EUR) - kurs waluty, para eurodolar i eurozłoty.

Znaczenie euro ciągle rośnie. Obecnie tej waluty używa się do emitowania pożyczek państwowych i prywatnych na całej kuli ziemskiej. Zaraz po dolarze jest jedną z najczęściej wymienianych walut oraz ma duże znaczenie w handlu międzynarodowym. Jest też wykorzystywana jako waluta rezerwowa w przypadku kryzysów walutowych.

Banknoty euro występują w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Wszystkie banknoty są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro. Przedstawiają style architektoniczne siedmiu okresów w historii kultury europejskiej. 1 stycznia 1999 mieliśmy do czynienia z pierwszym bezgotówkowym przelewem w euro, natomiast 1 stycznia 2002 rozpoczęto gotówkowe transakcje w dwunastu państwach członkowskich UE. Euro jest obecnie środkiem płatniczym w 17 krajach Unii Europejskiej oraz 11 krajach nienależących do UE, terytoriach zależnych Francji i brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.

Jak wyglądają transakcje forex na parze EUR/USD?

Para EUR/USD kwotowana jest odwrotnie niż większość pozostałych par z dolarem amerykańskim. Oznacza to, że jeśli kurs EUR/USD rośnie, umacnia się euro, a dolar słabnie. Kiedy spada, euro słabnie i dolar się umacnia. Transakcje dotyczące tej pary denominowane są w euro. Pisps, czyli najmniejsza wartość (w przypadku EUR/USD jest to 0,0001 USD) o jaką może się zmienić kwotowanie danej pary, denominowany jest w USD. Zysk i strata oraz wysokość depozytu zabezpieczającego podawane są także w walucie amerykańskiej.

Płynność pary walutowej EUR/USD jest ogromna. Przejawem tego jest niski spread, czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży. Na platformach forex wynieść może zaledwie 2-3 pipsy, gdy dla innych par walutowych to 3-5 pipsów.

Euro jest najbardziej odpowiednią walutą dla tych, co chcą zarobić na krótkookresowych wahaniach USD.
Dane ekonomiczne i wieści płynące z USA są głównym czynnikiem wpływającym na zmiany kursu tej pary walutowej. Oczywiście wieści ze strefy euro mają również duży wpływ na kurs EUR/USD, gdzie największą wagę przykłada się do raportów zawierających dane dotyczące całego organizmu, jakim jest euroland, niż do wiadomości z pojedynczych państw strefy euro. Tradycyjnie wyjątek stanowią raporty o stanie gospodarek Francji i Niemiec, które pokazują kondycję dwóch największych krajów strefy euro.

Wysoka płynność EUR/USD wynika z kilku czynników, m.in.:
  • Waluta amerykańska jest bezsprzecznie największą walutą w obrocie światowym, a tym samym ma największą płynność ze wszystkich walut na świecie.
  • Euro staje się coraz ważniejszą walutą, stanowiącą alternatywę dla rezerwy denominowanej w dolarach amerykańskich.
  • Waluta i rynki finansowe eurolandu i USA są atrakcyjnym celem międzynarodowych inwestycji.
  • Europejski Bank Centralny jak i System Rezerwy Federalnej w USA (skr.FED) postrzegane są jako instytucje skutecznie radzące sobie z inflacją i utrzymujące stabilność swoich walut.

O czym nie można zapomnieć grając na parze EUR/USD?

Pierwszoplanową rolę odgrywają decyzje Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych i konferencje prasowe po spotkaniu Rady Prezesów Banku Centralnego. Ważne są również wypowiedzi ministrów finansów krajów członkowskich UE. Warto przyjrzeć się aktualnym wartością wskaźników inflacji (indeksy CPI, PPI oraz HICP). Wskaźniki nastrojów ekonomicznych publikowanych przez Komisję Europejską i jego elementy składowe również wpływają na parę EUR/USD. Dobrze jest się zapoznać z wielkością i wahaniami produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej oraz wysokością stopy bezrobocia w państwach UE oraz USA.

Historia EUR/USD na wykresie

wykres EUR/USD W listopadzie 2002 roku cena euro przekroczyła parytet USD. W lipcu 2008 roku, euro osiągnęło swój najwyższy kurs, wynoszący 1,6037. Aktualnie kurs EUR/USD kształtuje się na poziomie 1,2935.

Jak się ma polska waluta do euro?

Paradoksalnie na zmiany na parze EUR/PLN najczęściej mają wpływ informacje płynące z globalnych rynków finansowych a nie z Polski. Należy tutaj wspomnieć o kluczowym indeksie nowojorskiej giełdy Standard&Poor’s 500. Jego wzrost przekłada się na umocnienie walut z rynków wschodzących, a tym samym również polskiego złotego. Umocnienie PLN oznacza spadki na EUR/PLN. W parze EUR/PLN podajemy ilość złotych, jaką trzeba zapłacić za euro. Transakcje dotyczące pary EUR/PLN denominowane są w walucie eurolandu. Standardowa wielkość lotu to 100 000 EUR. Lot to standardowa ilość jednostek waluty, w której rozliczamy się na forexie. Wartość pipsa denominowana jest w PLN. W przypadku pary EUR/PLN obliczenia dotyczące depozytu bazują na walucie euro i w niej wycenia się wartość zabezpieczenia niezbędnego do utrzymania każdej pozycji.

Należy też przypomnieć, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do przyjęcia wspólnej waluty euro. Oczywiście w momencie wprowadzenia w Polsce euro poziom naszej waluty będzie zależał już od wydarzeń i kondycji całej unii monetarnej.

Krajowe wydarzenia mające wpływ na notowanie EUR/PLN

Czynniki o charakterze krajowym nie są całkowicie bez znaczenia dla kwotowań pary EUR/PLN. Warto zwracać uwagę na następujące wydarzenia:
  • decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych,
  • krajowy wskaźnik inflacji CPI,
  • dane kwartalne dotyczące PKB,
  • wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat wymiany na rynku środków z Unii Europejskiej.

Warto też pamiętać, że duży spread na EUR/PLN wynikający ze stosunkowo niskiej płynności tej pary nie powinien zachęcać inwestorów do krótkookresowych transakcji.Lepszym pomysłem tutaj może się okazać zawieranie transakcji na średni okres.

Historia EUR/PLN na wykresie

wykres EUR/USD Euro swój najniższy poziom osiągnęło w czasie kryzysu w 2008 roku. Płaciliśmy wtedy za walutę UE 3,1977. Najwyżej plasowało się na poziomie 4,9253. Średni kurs euro wynosi 4,0597. Aktualny to 4,1941.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.