Kantory internetowe i platformy społecznościowe

Najtańszy kantor internetowy

Wytypowanie najtańszej oferty ze strefawalut jest bardzo proste - wystarczy skorzystać z naszej tabelki z kursami. Oczywiście szukać możemy wg własnych kryteriów - po prostu wybierz walutę, zaznacz czy chcesz ją kupić (kurs sprzedaży kantorów) lub sprzedać (kurs kupna kantorów), wpisz kwotę, ewentualnie określ też inne kryteria i naciśnij przycisk Oblicz. Otrzymany wynik możesz teraz sortować według uznania, natomiast w kolumnie Wartość transakcji zobaczysz ile środków uzyskasz za wymienianą przez Ciebie kwotę. Warto również zwrócić uwagę na specjalne promocje przygotowane dla nowych wymieniających, które również zostały uwzględnione w tabeli. Warunki promocji rozszerzają się po kliknięciu na wiersz danej oferty, a skorzystać można z niej przechodząc bezpośrednio ze strefawalut na stronę promocji w kantorze internetowym.

Zapoznaj się z pełnym opisem platformy

Pamiętaj, że najtańszy nie zawsze oznacza najlepszy. W przypadku spółek handlowych zwróć uwagę na wielkość kapitału zakładowego, który stanowi podstawę majątkową ich funkcjonowania oraz wyznacza odpowiedzialność wobec wierzycieli. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem, którego wielkość nie jest upubliczniana. Warto również zwrócić uwagę na datę założenia kantoru internetowego, kompletność i przejrzystość oferty oraz opinie innych użytkowników.

Bądźcie czujni i przyjrzyjcie się ofercie kantoru online

Zdarza się, że niektóre kantory wykorzystują niewiedzę użytkowników, podając na swojej stronie mało przejrzyste i nieprecyzyjne informacje. Przykładowo, klienci często nie wiedzą od jakiej kwoty jest liczony kurs wymiany. Ponadto, kantory internetowe zasłaniają się stwierdzeniem, iż "kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja". Serwisy te balansują na granicy prawa, ponieważ zgodnie z § 2. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku "kantor powinien przedstawić wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży". Ze strony poniektórych portali jest to działanie celowe, które ma nakłonić nieświadomego klienta do dokonania transakcji.

Zalecamy także przeczytać regulamin. W niektórych przypadkach kantory stosują zapisy o karach za nieterminową wpłatę lub odstąpieniu od umowy. Lepiej być świadomym ewentualnych konsekwencji błędów popełnionych zarówno przez e-kantor, jak i samego użytkownika.

Kantory internetowe

Działalność kantoru internetowego jest bardzo prosta. Kurs jest ustalany przez portal wymiany walut w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na rynku Forex, a klient chcący dokonać wymiany przelewa złotówki na konto e-kantoru, który po szybkiej weryfikacji transakcji odsyła przewalutowane środki na rachunek walutowy użytkownika. Wymiana ta może przebiegać oczywiście również odwrotnie, jeśli klient chce wymienić walutę obcą na rodzime złotówki. Kantory internetowe stosują dwie metody rozliczeń transakcji:

 • wymiana z portfela - transakcje walutowe można realizować dopiero po uprzednim zasileniu portfela walutowego. Co za tym idzie, klient chcący dokonać wymiany musi wpierw zasilić konto e-kantoru i dopiero wtedy może zlecić transakcję po kursie dostępnym w wybranym przez siebie momenecie.
 • wpłata po tranakcji - wpłaty dokonujemy dopiero po zaakceptowaniu transakcje walutowej. Niektóre platformy stosują jednak kary za zbyt późną wpłatę albo wykonują wymianę po kursie oferowanym w chwili uznania przelewu na ich koncie. Z reguły na wpłatę mamy kilka godzina, ale zdarzają się też takie przypadki, że na wpłatę mamy aż dwa dni.

Platformy wymiany społecznościowej

Działalność platform wymiany społecznościowej jest bardzo podobna do kantorów internetowych z tym zastrzeżeniem, że to użytkownicy ustalają kursy walut. Portal w tym przypadku pełni rolę pośrednika, który umożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem jego narzędzi. Ponadto, serwis dobiera „w pary” tych klientów, których wymagania co do wymiany konkretnej waluty się pokrywają. Przykładowo: klient A chce sprzedać 300 dolarów po kursie X, a klient B wyraża chęć zakupu 300 dolarów po kursie Y, którego wartość pokrywa się z kursem X. W tym przypadku portal wymiany społecznościowej umożliwia użytkownikom wymianę środków w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku kantorów internetowych. Wymiana może odbyć się również w momencie, gdy kwota będzie niższa od wymaganej, jeśli klient wyrazi chęć dokonania częściowej transakcji. Portal pobiera przy tym prowizje, która w zależności od platformy najczęściej waha od 0,1% do 0,2% kwoty transakcyjnej. W przypadku platform hybrydowych (kantor internetowy z możliwością wymiany społecznościowej), zdarzają się przypadki wymiany społecznościowej bez prowizji, po kursach ustalanych przez platformę lub po kursie średnim. W przypadku hybrydy pojawiają się opinie, że kursy są ustalane w taki sposób, żeby sam kantor mógł zarabiać dokonując transakcji z użytkownikami.

Podsumowując, korzystanie z platform wymiany społecznościowej jest odrobinę bardziej czasochłonne, jednak w wielu przypadkach pozwala na ustalenie bardzo korzystnych kursów, które maksymalizują oszczędności.

Certyfikat SSL i szyfrowanie połączenia

Obecnie, wszystkie godne zaufania kantory internetowe posługują się certyfikatami SSL, które weryfikują właścicieli stron WWW oraz szyfrują przesyłane dane. Jeśli chcecie sprawdzić, czy Wasz kantor internetowy korzysta z tego typu zabezpieczeń, najłatwiej przyjrzeć się polu adresu strony internetowej. Strony z certyfikatem zaczynają się on od frazy https://. Warto jednak wiedzieć, że wyróżniamy trzy rodzaje certyfikatów SSL:

 • rozszerzona walidacja (Extended Validation – EV) – jest to najlepszy protokół zabezpieczeń tego typu, szeroko wykorzystywany przez serwisy bankowości internetowej. Rozpoznacie go po symbolu kłódki podświetlonej na zielono wraz z nazwą właściciela strony, wyświetlanej po lewej stronie pola adresu.
 • certyfikat organizacji (Organisation Validation – OV) – tego typu certyfikat otrzymują strony, których dane zostały zweryfikowanie przez firmę certyfikującą. Dotyczy to przede wszystkim danych adresowych, umożliwiających skontaktowanie się z właścicielem zabezpieczonej usługi.
 • walidacja domeny (Domain Validation) – podstawowe zabezpieczenie SSL. Oznacza jedynie szyfrowanie danych podczas połączenia z użytkownikiem, jednak nie weryfikuje samej firmy.

Potwierdzenia SMS

Coraz częstszym rozwiązaniem jest stosowanie weryfikacji SMS-owej. Jest ona łudząco podobna do tej, z którą mamy do czynienia podczas korzystania z serwisów bankowości internetowej. Polega na potwierdzeniu transakcji za pośrednictwem kodu, który otrzymamy SMS-em. Będziemy musieli wpisać go w odpowiednie pole podczas dokonywania procesu wymiany. Stosowanie tego typu rozwiązania pozwala na zabezpieczenie użytkownika w momencie, kiedy jego login oraz hasło dostępowe do e-kantoru zostały przechwycone.

Zgłoszenie do GIODO

Kantory internetowe mają obowiązek zgłoszenia swojej działalności do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Oznacza to, że sposób przetwarzania danych osobowych jest u nich ściśle kontrolowany. GIODO, zgodnie z założeniami art. 20 ustawy, raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jest ono dostępne do wglądu w formie druku sejmowego.

Pytanie o powód przelewu

Kantory internetowe i portale prowadzące społecznościową wymianę walut często pytają nas o cel wykonywanego przez nas przelewu. Wynika to z faktu, że tego typu serwisy podlegają wielu ustawom i obostrzeniom, m.in. regulacjom Prawa Dewizowego oraz Ustawie o Przeciwdziałaniu Prania Pieniędzy. Aby spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz weryfikować prawny status dokonywanych przez nas transakcji, kantory internetowe pytają nas o cele i powody dokonywanej wymiany walut. Nie są to jednak informacje upubliczniane, ponieważ prywatność użytkowników chroniona jest poprzez wymogi prawa stawiane przez GIIF, GIODO i KNF, a ich treść służy jedynie poprawie bezpieczeństwa klientów kantorów internetowych.

Inne zabezpieczenia

Kantory internetowe decydują się też na inne mechanizmy, które pozwalają użytkownikom na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Jednym z rozwiązań jest stosowanie gwarancji oraz ubezpieczeń na wypadek niewypłacalności. Coraz częstszym krokiem, jakie podejmują kantory internetowe jest również zabieganie o status instytucji płatniczej, nadzorowanej bezpośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Brak definicji kantoru internetowego

Obecnie w ustawodawstwie nie ma definicji kantoru internetowego ale ich właściciele powołują się na przepisy dotyczące kantorów stacjonarnych, gdzie za kantor uznaje się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia NBP, która polega na kupnie i sprzedaży walut. Kantor podlega bezpośrednio nadzorowi NBP oraz Ministerstwu Finansów, a jego właściciele oraz pracownicy muszą być niekarani oraz ukończyć odpowiedni kurs lub wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w dziale walutowym banku.

Kantory internetowe, w celu ochrony danych osobowych klientów, mają obowiązek rejestracji swojej działalności w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Stosują również zabezpieczenia ochrony przed podsłuchem transmisji danych poufnych (tj. protokół SSL/TLS, z którym spotykamy się np. w bankach). Poza tym, w myśl obecnie obowiązujących przepisów, działalność kantorowa nie może być prowadzona jedynie za pośrednictwem Internetu. Kantor musi mieć odpowiednio wyposażony lokal.

Wykaz aktów prawnych dotyczących e-kantorów

 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 ze zm.) (link)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. - Rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. (link)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł.(Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 ze zm.) (link)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) (link)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.). (link)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) (link)

Zdaniem wielu ekspertów, dobrym rozwiązaniem dla kantorów internetowych byłoby pojmowanie ich również jako Usługi Płatniczej w ujęciu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Wynika to z faktu, iż e-kantory wykonują bardzo podobne czynności do instytucji płatniczych: prowadzą rachunki, księgują i autoryzują transakcje, a także je rozliczają i dokonują wypłat. Świadczą też usługi, które w Ustawie zostały zdefiniowane jako Usługi Płatnicze, a w szczególności:

 • wykonują transfery środków pieniężnych,
 • podejmują działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 • wykonują transakcje płatnicze przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego - zapis ten dotyczy kantorów internetowych, które oferują przelewy do osób trzecich,
 • zawierają umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych - zapis ten dotyczy kantorów internetowych, które oferują np. zlecenie stałe spłat kredytów walutowych.

Co ciekawe, na rynku jest wiele kantorów internetowych, które oferują przelewy do osób trzecich albo możliwość zapłaty za kredyt walutowy nie będąc instytucją płatniczą, uważając że wystaczy im do tego sam wpis do działalności kantorowej. Powołują się one wtedy na Ustawę z 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe, a w niej o zapisy przygotowywane pod działalność kantorów stacjonarnych (póki co nie ma definicji kantoru internetowego), w których nie ma mowy o wykonywaniu płatności na rzecz osób trzecich.

Oczywiście, niektóre kantory internetowe uzyskały status instytucji płatniczej, a tym samym zezwolenie KNF-u, jednak nie zostało ono wydane w oparciu o usługę wymiany walut, a o usługi dodatkowe, takie jak np. prowadzenie rachunku walutowego. Ze względu na to, takim statusem cieszą się jedynie największe firmy na rynku, które oprócz wymiany walut oferują również inne udogodnienia dla klientów, mogące być uznane za usługę finansową pozwalającą na uzyskanie tytułu Instytucji Płatniczej.

Ustawa z dnia 19. sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych jest pierwszym w Polsce aktem prawnym, który jasno reguluje status Usług Płatniczych. Póki co przepisy bazujące na omawianej Ustawie biorą pod uwagę możliwość funkcjonowania na rynku płatniczym tzw. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz kas oszczędnościowo-kredytowych. Najszersze uprawnienia w tym przypadku mają Instytucje Płatnicze, które podlegają wielu obostrzeniom przed uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Kredytobiorcy walutowi

Wraz z wejściem w życie Ustawy Antyspreadowej, kredytobiorcy walutowi mogą spłacać swoje zadłużenie za pośrednictwem środków w walucie obcej, które uzyskali na własną rękę. Co za tym idzie, nie muszą oni kupować waluty po mniej korzystnych kursach w bankach, w których zaciągnęli kredyt - jak to miało miejsce przez wejściem w życie wspomnianej ustawy. Z uwagi na czas trwania umowy kredytowej oraz wysokość comiesięcznych rat, mogą oni liczyć się ze sporymi oszczędnościami wynikającymi z wymiany walut online.

Przedsiębiorcy

Spore grono użytkowników korzystających z usług e-kantorów stanowią przedsiębiorcy. Dokonując transakcji z kontrahentami zza granicy zmuszeni są bowiem do wymiany waluty często opiewającej na wysokie kwoty. W związku z tym kantory internetowe stanowią w ich przypadku idealne rozwiązanie, które pozwala na minimalizację kosztów wynikających z rozwijania się ich biznesu.

Emigranci

Od czasu, kiedy Polska stała się stałym członkiem Unii Europejskiej, wielu naszych rodaków zdecydowało się na opuszczenie kraju w celach zarobkowych. Często wysyłają oni swoje pieniądze do rodzin znajdujących się w Polsce. W związku z tym, aby uniknąć przewalutowania po kursie bankowym, emigranci korzystają z usług kantorów internetowych. Dzięki temu mogą przesyłać przewalutowane już pieniądze na rachunki rodzin mieszkających w kraju, aby zasilić ich budżet w jak największym stopniu.

Turyści

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie wakacji za granicą. Ze względu na to, że kantory stacjonarne w miejscach takich jak lotniska, przejścia graniczne czy dworce kolejowe prezentują wyjątkowo niekorzystne kursy, ciekawym rozwiązaniem w ich przypadku jest zdecydowanie się na usługi kantorów internetowych. Przewalutowane środki znajdują się wtedy na ich rachunku walutowym, z którego mogą wypłacić je w placówce bankowej lub posługiwać się nimi za pośrednictwem specjalnej karty. Korzystając z drugiego rozwiązania mogą cieszyć się wygodą wynikającą z wypłacania środków z zagranicznych bankomatów czy dokonywania transakcji zbliżeniowych.

Klienci międzynarodowych sklepów online

W związku z zachodzącymi procesami globalizacji, Polacy chętnie dokonują zakupu odzieży, urządzeń elektronicznych i innych towarów za pośrednictwem zagranicznych sklepów internetowych. Ze względu na coraz niższe koszty wysyłki jest to bardzo opłacalne rozwiązanie. Chcąc jeszcze bardziej obniżyć koszty związane z zakupem produktów, decydują się na wymianę waluty w kantorach internetowych.

Informacje prezentowane w tabeli z kursami są aktualizowane na bieżąco ze stron internetowych kantorów i portali zajmujących się społecznościową wymianą walut, dzięki czemu na StrefaWalut.pl zawsze znajdziesz najświeższe notowania pochodzące bezpośrednio z witryn prezentowanych kantorów. W przypadku kursów zaraz przy tabelce z kursami podajemy ostatnią datę ich aktualizacji. Oprócz podstawowych walut, takich jak USD, GBP, EUR czy CHF, porównywarka zamieszcza wszystkie waluty dostępne w zgromadzonych serwisach.

Kursy prezentowane przez poszczególne kantory internetowe oparte są najczęściej o dane pochodzące z rynku walutowego FOREX (wikipedia).

Na naszej stronie znajdziesz również indywidualne opinie na temat prezentowanych kantorów i portali wymiany społecznościowej. Są one napisane przez innych użytkowników, bowiem stawiamy na uczciwą wymianę informacji.

Wszystko to sprawia, że jesteśmy porównywarką docenianą przez klientów e-kantorów przede wszystkim za obiektywność oraz kompleksowe przedstawienie zgromadzonych danych.

StrefaWalut pobiera kursy walut automatycznie wraz z czasem ich publikacji ze stron kantorów internetowych. Kursy wymiany są zbierane równocześnie ze wszystkich portali. Warto jednak zauważyć, że kantory internetowe publikują kursy wymiany z różną częstotliwością.

Ponadto, kursy walut w kantorach internetowych mogą być inne w zależności od wysokości wymienianej kwoty. Większość kantorów stosuje stałe kursy, które są niezależne od tego wskaźnika. Są też kantory, które podają kilka kursów tej samej waluty w zależności od progu wymiany. Zdarzają się jednak również takie serwisy, które na swojej stronie publikują kursy hurtowe. Co gorsze, na stronach wspomnianych portali trudno jest znaleźć informację o granicznej kwocie, od której liczony jest kurs. Z reguły taka informacja jest napisana małym drukiem lub w mniej widocznym miejscu na stronie konkretnego kantoru. Na StrefaWalut, aby ujednolicić porównania, ustalamy kursy w problematycznych e-kantorach dla danej waluty dla równowartości 1000 USD. O wielkości wykorzystywanej korekty informujemy w szczegółowym opise e-kantoru. Wyliczenie to opiera się na kursach dostępnych w panelach transakcyjnych e-kantorów lub na informacjach otrzymanych bezpośrednio od serwisów wymiany.

W przypadku portali zajmujących się społecznościową wymianą walut, na StrefaWalut.pl prezentujemy najkorzystniejsze, dostępne w danym momencie oferty użytkowników z uwzględnieniem prowizji od wymiany. Dotyczy to zarówno kursów kupna, jak i sprzedaży danej waluty.

Kursy wymiany na StrefaWalut.pl należy traktować wyłącznie informacyjne, jako wartości przybliżone. Dokładne kursy walutowe prezentowane są dopiero na stronach konkretnych kantorów internetowych. W przypadku większości serwisów po przelaniu pieniędzy na konto e-kantoru samemu wybieramy odpowiedni dla siebie moment zakupu waluty, w którym obowiązuje nas aktualny kurs publikowany na łamach danego portalu.

Zlecenie stałe jest wygodnym rozwiązaniem wykorzystywanym przy spłacie rat kredytu walutowego czy innej, regularnej wymianie środków. Niektóre e-kantory wymagają podpisania umowy na zlecenie kolejnych, cyklicznych transakcji. Mechanizm spłaty w zależności od e-kantoru może się różnić.

Przykłady stosowanych rozwiązań opisaliśmy poniżej:

 • przedpłata (w e-kantorach, które nie prowadzą portfela walutowego) - na kilka dni przed terminem planowanej wymiany (w zależności od e-kantoru i banku, w którym posiadamy konto, może to być na przykład od 3 do 7 dni) kantor internetowy powiadamia nas emailem lub smsem o konkretnej kwocie, jaką mamy przelać na jego konto. Stawka ta jest wyższa od aktualnego kursu (z reguły o ok. 10-20%), ponieważ w ten sposób serwis zabezpiecza się przed nagłymi wahaniami rynkowymi. Po zasileniu e-kantor automatycznie dokonuje procesu wymiany i przelewa środki na konkretny rachunek, uwzględniając ewentualne opłaty za przelew. W momencie transakcji kantor wysyła potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail lub smsem, w którym podaje: kurs wymiany waluty, cenę końcową raty oraz wartość nadwyżki z transakcji. Pozostałe po wymianie środki kantor internetowy może zwrócić z powrotem na nasze konto lub zostawić je do odliczenia od kolejnej oszacowywanej raty w przyszłym miesiącu.
 • zapłata po transakcji - w dniu spłaty kredytu e-kantor zakupuje z własnych środków walutę na poczet spłaty naszej raty i informuje nas emailowo lub smsowo o potrzebie zapłaty. Musimy wtedy natychmiastowo przelać środki na konto platformy, tak aby serwis mógł uregulować naszą płatność w banku.
 • zapłata z portfela - w dniu spłaty kredytu za środki, którymi wcześniej zasililiśmy nasz portfel walutowy, e-kantor zakupuje i automatycznie przelewa walutę na konto naszego banku, jednocześnie informując nas o całym zdarzeniu emailowo lub smsowo. Oczywiście powodzenie transakcji jest zależne od wystarczającego do pokrycie raty salda w naszym portfelu.
Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.