lipiec

04

2013

Kolejne posiedzenie RPP, czyli kolejna rekordowa obniżka stóp procentowych.

W dniach 2-3 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym po raz kolejny obniżono stopy procentowe. Przypomnijmy, że z obniżkami mamy do czynienia nieprzerwanie od listopada 2012.

Stopy procentowe w Polsce od 4 lipca 2013

  • stopa referencyjna będzie wynosić 2,50%,
  • stopa lombardowa – 4,00%,
  • stopa depozytowa – 1,00%,
  • stopa redyskonta weksli – 2,75%.

Jak RPP argumentuje kolejną obniżkę?

W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Radę Polityki Pieniężnej czytamy, iż: „Rada uznaje, że dokonane od listopada 2012 r. znaczące obniżenie stóp procentowych NBP, sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie. Podjęta na dzisiejszym posiedzeniu decyzja o obniżeniu stóp procentowych NBP kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej.”1

Kolejna obniżka wynika z obecnej sytuacji zagranicznej (recesja w strefie euro oraz brak wyraźnego ożywienia wzrostu w części największych krajów rozwijających się, w tym w Chinach) i w Polsce (utrzymanie się niskiej dynamiki aktywności gospodarczej oraz dynamiki wynagrodzeń w II kw. a także niska inflacja).

Inflacja CPI w maju br. w Polsce ponownie się obniżyła i wyniosła 0,5% r/r, wobec celu inflacyjnego ustalonego przez NBP na poziomie 2,5%. Co więcej, prognoza inflacyjna, przygotowywana dla NBP przez Instytut Ekonomiczny, cały czas się pogarsza. Najbardziej aktualna czerwcowa prognoza przewiduje bowiem inflację w przedziale 0,6 - 1,1% w 2013 r. (wobec 1,3 - 1,9% w projekcji z marca 2013 r.). "Jednak lipcowa projekcja wskazuje, że od II połowy bieżącego roku – wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury na świecie – prognozowane jest stopniowe przyspieszenie dynamiki PKB, które będzie oddziaływało w kierunku wzrostu inflacji w kolejnych latach."1

Przypisy:
1 http://nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2013_07_03.pdf

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.