czerwiec

17

2013

Bank Rozrachunków Międzybankowych – Bank Banków Centralnych.

Bank Rozrachunków Międzybankowych (skr. BIS, z ang. Bank for International Settlements) jest organizacją w formie spółki akcyjnej, która ułatwia pracę banków centralnych różnych państw, które są jednocześnie jego akcjonariuszami. Z BIS liczą się wszystkie instytucje finansowe na świecie, ponieważ kontroluje on olbrzymie rezerwy waluty oraz złota. Bank świadczy usługi finansowe dla instytucji walutowych i banków centralnych z całego świata.

BIS został założony w 1930 roku w celu rozliczeń reparacji wojennych Niemiec wynikających z traktatu Wersalskiego i jest najstarszą na świecie międzynarodową organizacją finansową. Bankowi, który był niezależny nawet podczas II wojny światowej, do dzisiaj zarzuca się współpracę i pranie brudnych pieniędzy dla III Rzeszy. Obecnie bank ma swoją siedzibę w Bazylei oraz biura w Hong Kongu i Meksyku.

Z informacji dostępnych na oficjalnej stronie BIS1 dowiadujemy się, że na 31.03.2012 BIS obsługiwał ponad 140 banków centralnych i krajowych instytucji monetarnych, mając pod swoją kontrolą 2,7% światowych rezerw walutowych. BIS, oferuje szeroki wachlarz usług dla instytucji walutowych, poczynając od zarządzania transakcjami walutowymi, poprzez ofertę kredytów i depozytów dla banków czy inwestycji w swoje globalne fundusze (fundusz mieszany BISIP lub dwa fundusze azjatyckie ABF1 and ABF2). BIS jest znany z organizowania co dwa miesiące spotkań dla przedstawicieli wszystkich banków centralnych, które zrzesza, w tym NBP.

Transakcje walutowe BIS

BIS działa przede wszystkim na rynku walutowym jako pośrednik między krajami planującymi dywersyfikację rezerw walutowych. Często też dostosowuje ofertę produktów do potrzeb banków centralnych w celu skuteczniejszej ich działalności. Według zapewnień BIS klienci banku mają zapewnione bezpieczeństwo usług, ogromną płynność transakcji oraz stabilność. Mogą także liczyć na anonimowość i najwyższe standardy etyczne. Będąc pośrednikiem tak wielu największych krajowych instytucji, a także samemu posiadając olbrzymie rezerwy walut i złota, BIS może wpływać na decyzje ekonomiczne praktycznie w każdym kraju. Dlatego z BIS liczą się największe instytucje, wliczając w to Rezerwę Federalną czy Europejski Bank Centralny. Niektórzy twierdzą, że nawet ich najważniejsze decyzje są za każdym razem konsultowane z bankiem banków, którym jest BIS. Jeżeli dochodzi więc do podwyżki stóp procentowych, to BIS jest jedną z pierwszych instytucji, która o tym się dowiaduje. Nie bez powodu więc BIS określany jest czasami jako bank banków.

Wydarzenia z rynku na temat BIS często są wykorzystywane przez inwestorów i interpretowane jako zainteresowanie banków centralnych zmianą portfela rezerw walutowych. Są to dość częste zdarzenia, ponieważ Bank Rozrachunków Międzynarodowych regularnie przeprowadza rutynowe operacje w imieniu swoich klientów.

Spotkania banków centralnych

Natomiast głównym celem spotkań banków centralnych przy BIS jest lepsze zrozumienie sytuacji i polityki na rynku międzynarodowym a także wyznaczenie celów do realizacji przez instytuty finansowe. Atmosfera towarzysząca spotkaniom daje możliwość odbycia szczerych i otwartych rozmów. Owocem takich spotkań było m.in. powstanie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, który stworzył bardzo ważny zbiór zasad i praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem i utrzymaniem bezpieczeństwa banków na całym świecie (tzw. Stara i Nowa Umowa Kapitałowa lub odpowiednio Bazel I i II). Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest także ośrodkiem wymiany informacji statystycznych pomiędzy bankami centralnymi. Poza tym BIS samemu zbiera i publikuje dane dotyczące globalnej bankowości, papierów wartościowych, dewiz i rynku instrumentów pochodnych. Statystyki międzynarodowe BIS są unikalnym źródłem informacji na temat poszczególnych elementów globalnego systemu finansowego.

Przypisy:
1 http://www.bis.org/about/profile.pdf; dostęp dnia 11.06.2013

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.