listopad

28

2014

Polska gospodarka jest mocna, czy przełoży się to na walutę?

Wzrost gospodarczy polskiej gospodarki w trzecim kwartale jest najwyższy w Unii Europejskiej. Analitycy podkreślają, że to dane lepsze niż się spodziewano.

Polska gospodarka wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku – podał Eurostat we wstępnym wyliczeniu. Cała gospodarka Unii Europejskiej również wzrosła w trzecim kwartale 2013r. o 0,3 proc. a PKB krajów eurolandu podniósł się o 0,2 proc., Co więcej, w porównaniu do całego ubiegłego roku PKB wzrósł odpowiednio o 1,3 proc (UE) i 0,8 proc. (kraje z walutą euro).

Wynik Polski w tym kwartale jest najlepszy z wszystkich krajów Europy. Pod względem zmiany procentowej liczonej do poprzedniego kwartału wyprzedza nas tylko Rumunia z wynikiem 1,9 % (Polska 0,9). Możemy więc uznać, że polska gospodarka rośnie w siłę, ale czy może przełożyć się to na wartość waluty?

Zgodnie z podstawami makroekonomii, głównymi czynnikami mającymi wpływa na walutę są inflacja, stopy procentowe, bezrobocie i właśnie PKB. Jak wiemy, czynnik ten przedstawia sumę wszystkich towarów i usług wytworzonych w określonym czasie i pomaga określić w jakim stanie znajduje się obecnie gospodarka danego kraju. Wysokie PKB jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów. Wzrasta popyt na walutę narodową ze strony zagranicy, co w konsekwencji zgodnie z prawem popytu i podaży, wpływa na wzrost jej wartości. Tym bardziej że Polska ma płynny kurs walutowy, który zależy właśnie od tych dwóch czynników.

Jednak przy ustalaniu kursu waluty ważna jest również sytuacja w kraju waluty, którą jesteśmy zainteresowaniu, bo waluty notowane są w parach. Ważna jest relacja wzrostu wydajności pracy do wzrostu cen i płac w obydwu gospodarkach.

Nie można również zapomnieć, że aprecjacja waluty (wzrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych) może prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji – podniosą się koszty eksportu, spadną koszty importu co będzie prowadziło do spadku PKB, a w najlepszym razie, spowolnienia jego wzrostu.

Generalnie jednak przewidzenie wartości waluty jest praktycznie niemożliwe, ze względu na mnogość determinant tego kursu. Zawsze mogą pojawić się dodatkowe czynniki jak np. czynniki polityczne (zamachy, rewolucje), klimatyczne (klęski żywiołowe), a także zmiana sposobu prowadzenia polityki gospodarczej (zwiększenie zasiłków, obniżenie podatków), co będzie prowadzić do obniżenia wartości waluty.

Komentarze  • helo 10 lat temu

    wszystko ładnie, ale nie napisaliście jaki ma to wpływ na walutę

    • franc 10 lat temu

      jest w artykule, że w konsekwencji wzrostu PKP "Wzrasta popyt na walutę narodową ze strony zagranicy, co w konsekwencji zgodnie z prawem popytu i podaży, wpływa na wzrost jej wartości" ale nie można na tym całkowicie polegać, bo na walutę przecież mają wpływ też inne czynniki..

Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.