maj

08

2014

Walutom sprzyja wzrost gospodarczy

Zależność między silną gospodarką a silnymi walutami sprawdza się prawie w każdym przypadku. Kiedy widzimy, że firmy mają dobrą pozycję na rynku, pracownicy mogą spodziewać się zatrudnienia, stopy procentowe się podnoszą. Oznacza to, że gospodarka kraju jest silna. Kiedy ta zależność występuje, jest to dobry znak dla inwestorów, w tym dla nas. Każda z cech, która oznacza silną gospodarkę działa na korzyść inwestora, który inwestuje w walutę danego kraju.

Jak działa silna gospodarka? Zależności są bardzo proste, jeżeli firmy dobrze prosperują i mają wysoką pozycję na rynku, mogą zatrudniać większą ilość pracowników. Tym samym obniżyć stopę bezrobocia na danym terenie. Kiedy już ludzie zostają zatrudnieni, zarabiają pieniądze a w późniejszym czasie chętnie je wydają. Oznacza to, że są w stanie zostawić większą liczbę pieniędzy w sklepach, salonach samochodowych czy u deweloperów. Zasilają oni tym samym domowe budżety. Nie omija to bezpośrednio gospodarki. Kiedy ludzie chętniej kupują i wydają swoje pieniądze, rośnie inflacja. Instytucjami które śledzą poziom inflacji, są przede wszystkim banki centralne. Poniżej znajdą się wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można zmierzyć objętość (siłę) gospodarki. Powinien kierować się nimi każdy spekulant forex.

Produkt krajowy brutto, inaczej powszechnie znane PKB czyli wskaźnik co opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym kraju w danym czasie. jest to najważniejszy wskaźnik opisujący stan gospodarki.

Stopy procentowe - to oprocentowanie kredytów i depozytów w gospodarce. Podwyższenie ich, ma pozytywny wpływ na zachowania waluty. Stopy procentowe w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej. Więcej na temat stóp procentowych.

Wskaźnik zatrudnienia, jest miarą osób zatrudnionych. Osoby te brane są pod uwagę, jeżeli zatrudnione zostały w instytucjach państwowych oraz tych nierolniczych. Brane są pod uwagę te osoby, które dostają pensję z tytuły zatrudnienia. Zestawienia te są zestawieniami miesięcznymi i można z nich pozyskać wiedzę na temat liczebności stworzonych lub też zlikwidowanych miejsc pracy. Jeżeli ze wskaźników można odczytać zwiększenie liczby zatrudnienia, oznacza to, że gospodarka rośnie w siłę. W dalszym czasie może to oznaczać, że stopy procentowe pójdą w górę.

Zamówienia na dobra trwałe, oznaczają poziom zamówień składanych u producentów. Zwracajmy jednak uwagę jedynie na producentów krajowych. Jest to ważne, przede wszystkim z tego względu, iż odnosi się ten wskaźnik do gospodarki danego kraju. Miesięczne zmiany są bardzo ważne i oznaczają szybkość zmian na tego typu dobra. Warto pamiętać, że wskaźnik ten jest jednym z najważniejszych i oznacza trendy jakie zachodzą w sektorze produkcyjnym. Duże zamówienia na dobra trwałe dość znacznie oddziałują na inflację i gospodarkę. Dobra koniunktura gospodarcza jest właśnie zależna od zamówień na dobre trwałe. Dzięki temu, gospodarka ma dobrą kondycje a stopy procentowe wzrastają.

Sprzedaż detaliczna, to zagregowana sprzedaż detaliczna w danym kraju w określonym czasie. Ze sprzedażą detaliczną jest ściśle powiązany wskaźnik wydatków konsumpcyjnych. W niektórych przypadkach sprzedaży detalicznej odłącza się sprzedaż detaliczną w kategorii motoryzacyjnej, ponieważ to właśnie ona może najbardziej wpłynąć na główne wyniki sprzedaży. W tej kategorii właśnie można wyróżnić największe wahania, które niekorzystnie wpływają na późniejsze zestawienia. Każdy spekulant forex powinien zapoznać się z wyżej wymienionymi wskaźnikami, które pomogą mu w drodze do inwestowania.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.