kwiecień

11

2023

Frankowicze podważają sposób liczenia spreadu

Dlaczego Frankowicze podważają sposób liczenia spreadu w bankach udzielających kredytów?

Temat Frankowiczów pojawia się ostatnio bardzo często. Na przykład, 5 kwietnia 2023r. Sąd Najwyższy ocenił, iż okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie nieważną całej umowy kredytu.

W marcu z kolei TSUE ocenił korzystnie, że Frankowicze mogą domagać się wynagrodzenia od banków za korzystanie z kapitału, czyli rat kredytu o ile umowa została uznana za nieważną, a także od momentu wezwania banku do zapłaty.

Frankowicze kwestionują też sposób liczenia spreadu w bankach udzielających im kredytów, ponieważ uważają, że w niektórych przypadkach banki naruszyły przepisy dotyczące udzielania kredytów hipotecznych.

Spread to różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty. W przypadku kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich, banki często ustalają spread na niekorzyść kredytobiorcy, co oznacza, że kredytobiorcy płacą wyższe odsetki niż wynikałoby to z rzeczywistych kosztów pożyczki.

Frankowicze argumentują, że banki nie zapewniły im dostatecznie szczegółowych informacji na temat wysokości spreadu, co utrudniło im dokonanie świadomego wyboru kredytu. Ponadto, część frankowiczów twierdzi, że banki nie wyjaśniły im w wystarczający sposób, jak spread będzie wpływał na wysokość ich rat kredytowych.

W wyniku tego sporu, wiele frankowiczów w Polsce walczy o zmianę umowy kredytowej lub o uznanie umowy za nieważną. Frankowicze organizują też liczne protesty i składają skargi na banki do różnych instytucji, w tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.