wrzesień

12

2016

Jak kształtują się kursy walutowe?

Forex to międzynarodowy rynek walutowy, gdzie inwestorzy dokonują pomiędzy sobą transakcji kupna i sprzedaży poszczególnych środków pieniężnych. Warto jednak zauważyć, że charakteryzuje się on dużą zmiennością. Na kursy walutowe wpływają zarówno czynniki w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W niniejszym artykule postaramy się wyszczególnić czynniki, które odpowiadają za aprecjacje i deprecjację dewiz.

Główne elementy wpływające na kształtowanie się kursów walutowych to przede wszystkim popyt i podaż na poszczególne dewizy w ramach rynku Forex. Jest tak od momentu, gdy najbardziej liczące się państwa dokonujące transakcji na rynku finansowym zrezygnowały ze sztucznego kontrolowania wartości ich pieniądza. Przeszły tym samym do tzw. polityki kursu płynnego, gdzie ingerencja rządu w kształtowanie się wartości poszczególnych walut jest minimalna. Pamiętajmy jednak, że wpływają na nie również czynniki ekonomiczne.
 

Stopy procentowe

Duże znaczenie w kształtowaniu się kursów walutowych mają również stopy procentowe. Najczęściej podniesienie tego wskaźnika wiąże się z aprecjacją kursu danej waluty. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy z reguły chcą inwestować w tych krajach, w których wartość instrumentów finansowych na rynku rośnie. Z uwagi na to muszą kupić konkretną walutę, a działając masowo potrafią znacząco podnieść jej wartość na rynku. Warto jednak pamiętać, że podniesienie stóp procentowych nie zawsze musi oznaczać aprecjację waluty. Pokazał to globalny kryzys finansowy z 2008 roku, kiedy pomimo wzrostu wartości papierów wartościowych pozycją złotego na rynku walutowym została osłabiona. Była to jednak sytuacja wyjątkowa, która została spowodowana przez ogólną panikę inwestorów oraz załamanie rynku. Finansiści powinni więc pamiętać, że podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny danego kraju nie zawsze świadczy o jego dobrej kondycji gospodarczej.

Wskaźniki gospodarcze i stopa bezrobocia

Czynnikiem odpowiadającym za wartość poszczególnych walut jest również inflacja panująca w danym kraju. Im wyższy poziom cen, tym bardziej intensywna inflacja, która osłabia wartość dewiz. Podobna zależność występuje między tempem rozwoju gospodarczego a wartością pieniądza. Im jest ono szybsze, tym atrakcyjność inwestycji w danym państwie rośnie, co odbija się na umocnieniu waluty. Duże znaczenie ma oczywiście również stopa bezrobocia. Jest to zależność bardzo intuicyjna: im wskaźnik ten jest niższy, tym mocniejsza staje się gospodarka, a co zza tym idzie również waluta danego państwa.

Pamiętajmy jednak, że waluty nie zawsze uzależnione są od wydarzeń rynkowych i gospodarczych. Duże znaczenie mają również posunięcia polityczne. Widać to na przykładzie decyzji Prawa i Sprawiedliwości, które zaniepokoiły zachodnich inwestorów, co odbiło się na obniżeniu ratingu Polski przez kluczowe agencje. Takie działanie oczywiście osłabiło złotego, który pomimo bardzo dobrych wskaźników gospodarczych w naszym kraju boryka się ze znaczącym niedowartościowaniem.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.