czerwiec

28

2013

Jak uratować euro - metody interwencji Europejskiego Banku Centralnego.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział, że bank centralny zakłada użycie kolejnych niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej oraz wdrożenie ich w zależności od sytuacji.

Operacje LTRO: Irlandia, Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia

W kryzysie trwającym od 2008 roku, Europejski Bank Centralny najczęściej przeprowadza tzw. operacje LTRO (ang.: long-term refinancing operation), która polega na udzielaniu nisko oprocentowanych długookresowych kredytów bankom w strefie euro, które mają problemy płynnościowe. Do momentu kryzysu pożyczki LTRO były udzielane maksymalnie na 3 miesiące bankom z odpowiednim ratingiem. Jednak od 2008 roku pojawiły się również 6, 12 i 36 miesięczne kredyty, w przypadku których zniesiono także wymagania ratingowe dla banków w Irlandii, Grecji i Portugalii pod warunkiem, że banki te za udzielony kredyt zakupią obligacje państwowe. W ten sposób EBC zaczęło wspierać również zadłużone gospodarki, ponieważ EBC może udzielać bezpośredniego wsparcia tylko bankom.

Największa operacja typu LTRO miała miejsce pod koniec 2011, kiedy EBC wsparła przede wszystkim banki irlandzkie, włoskie, hiszpańskie i greckie udzielając im kredytu na 1 bilion euro. Od połowy zeszłego roku większość banków zaczęło już zwracać swoje pożyczki, jednak spłaty wyglądają gorzej w przypadku banków hiszpańskich i włoskich.

Podatek od depozytów: Cypr

W marcu 2013r. kraje UE, EBC i MFW zgodziły się pożyczyć Cyprowi 10 miliardów euro. Jednak głównym warunkiem porozumienia było opodatkowanie na Cyprze wszystkich depozytów powyżej 100 tys. euro. Oznacza to, że właściciele lokat powyżej tej kwoty tracili bezpowrotnie nadwyżkę ponad 100 tys. euro. Było to bezprecedensowe rozwiązanie, tak na prawdę równoznaczne z przewłaszczeniem środków, jakiego jeszcze nie było współcześnie w Europie.

Poza tym Cypr zgodził się wydzielić z Banku Laiki część "zdrową" i "chorą", a następnie część "chorą" zlikwidować, a część "zdrową" przydzielić do Banku Cypru. Bank Laiki przed podziałem był jednym z największych ale też najbardziej zadłużonych banków na Cyprze.

Nowe metody interwencji EBC

EBC rozważa również inne niestandardowe metody interwencji. Dość często porusza się wprowadzenie dla poszczególnych państw strefy euro progowych stawek rentowności ich obligacji. W przypadkach przekraczania progów EBC podejmowałby skup obligacji, zapobiegając w ten sposób dalszemu zwiększaniu ich rentowności w rękach spekulantów.

Draghi o działaniach EBC

Prezes EBC Mario Draghi, nie wyklucza korzystania z stosowanych wcześniej metod interwencji, ani z żadnych innych działań, które w danym momencie wydadzą się najkorzystniejsze do obrony euro waluty.

"Będziemy szukać otwartym umysłem takich środków, które są szczególnie skuteczne w przyjętej przez nas konfiguracji" - powiedział Draghi 18 czerwca w Jerozolimie. Dodał także, iż "Niektóre z tych środków mogą mieć niezamierzone konsekwencje. Jednak nie znaczy to, że nie powinny być używane. Musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji i zarządzać nimi w odpowiedni sposób." Podkreślił również, że jest wiele innych środków niż stosowanych dotychczas, np. średnia polityka stóp procentowych, które można wdrożyć w zależności od sytuacji.

Prezes EBC powtórzył też, iż misją banku centralnego jest uratowanie wspólnej waluty. Rozwiązanie kryzysu może okazać się długoterminowe i należy wzywać do dalszych reform rządy krajowe. „Unia bankowa powinna stanowić odpowiedź na wiele wyzwań, przed którymi stoi obecnie strefa euro, w tym nierówne warunki kredytowe oraz fragmentacja rynków finansowych”- dodał Draghi, co według szefa EBC niweczy optymalną alokację zasobów.

Komentarze  • Kaziu 11 lat temu

    bankom oferuje się superatrakcyjne pożyczki LTRO by tymczasowo oddalić kryzys,
    oczywiście po interwencjach widmo jest doraźnie oddalone, a spekulanci zarabiają bo oczywiście giełda idzie w górę, ale...
    zapominamy o tym, że jest coś takiego jak efekt jojo ;)

    wg mnie wcale nie jest tak dobrze i nie wierzmy zapewnieniom, że Europa już sobie radzi i powoli wychodzi z kryzysu

Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.