maj

09

2016

Pary walutowe i ich wzajemne zależności

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że rynek walutowy wciąż się zmienia. Występujące pomiędzy poszczególnymi walutami zależności wpływają na ich notowania oraz posunięcia inwestorów na całym świecie. Jest to temat bardzo złożony, z którym wielu finansistów stara się dokładnie zapoznać przez całe życie. Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejsze elementy, które pozwolą nam zrozumieć podstawy funkcjonowania rynku walutowego i dowiedzieć się, dlaczego poszczególne kursy tak bardzo wpływają na siebie nawzajem. Ma to znaczenie zarówno dla kondycji finansowej i gospodarczej kraju, jak i dla samych obywateli, którzy często zmuszeni są do posługiwania się walutą obcą.

W niniejszym artykule skupimy się na sytuacji Polaków. Najważniejszymi walutami z naszej perspektywy są euro, dolar, frank szwajcarski oraz funt brytyjski. Wynika to zarówno z gospodarczych i ekonomicznych powiązań, ale również z powszechności wspomnianych walut w naszym kraju. Pomimo, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to posługujemy się własną, odrębną walutą – złotówką. Jest to w dużej mierze cecha pozytywna, która pozwala nam na umiarkowanie niezależne działania Narodowego Banku Polskiego w kształtowaniu polityki monetarnej. Duże znaczenie ma tutaj ustalanie wysokości stóp procentowych pod aktualną sytuację finansową i gospodarczą kraju. Warto zauważyć, że wskaźnik ten w przypadku euro jest ustalany przez Europejski Bank Centralny dla wszystkich krajów, które posługują się wspólną, europejską walutą.

Pary walutowe

Ze względu na nasze członkostwo w Unii Europejskiej i fakt, że posługujemy się walutą w dużej mierze niezależną od struktury finansowej wspólnoty, najważniejszą parą walutową dla Polaków jest EUR/PLN. Wynika to z faktu, że właśnie w tej walucie rozliczamy się z zagranicznymi kontrahentami. Dowodem na to może być jej popularność wśród przedsiębiorców, którzy często wymieniają ją za pośrednictwem kantorów internetowych. Dotyczy to oczywiście transakcji import/eksport. Euro jest dla nas istotne również z innych względów – w tej walucie posiadamy swój dług zagraniczny, a emigranci zarobkowi przesyłają europejską walutę do rodzin znajdujących się w kraju. Nie bez znaczenia są w tym przypadku walutowe kredyty hipoteczne wykorzystujące euro oraz np. dotacje rolnicze.

Dla europejskiego rynku walutowego znaczenie ma oczywiście dolar. Jest on szczególnie istotny w przypadku krajów, które posługują się wspólną walutą. Popularny „zielony” jest wciąż istotny przede wszystkim odnośnie importu, który rozliczany jest w niemal połowie właśnie z wykorzystaniem amerykańskiego pieniądza. Rosnąca w ostatnim czasie wartość dolara zbliżyła go do równowartości wobec euro, jednak w kwietniu znów stracił na wartości, a europejska waluta ponownie znacząco go przewyższa, co ustabilizowało relację EUR/USD.

Jednym z przykładów, jak obywatele wpływają swoim działaniem na relacje walutowe jest frank szwajcarski. Fakt, że setki tysięcy Polaków zdecydowały się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych w tamtejszej walucie sprawił, że stała się ona dla nas wyjątkowo istotna pomimo, że nie posiadamy znaczących relacji gospodarczych ze Szwajcarią. Uwolniona ponad rok temu ze sztucznych mechanizmów powstrzymywania przed aprecjacją waluta doprowadziła do sytuacji, w której dla wielu Polaków jej wysokość wpływa negatywnie na jakość ich życia.

Ostatnią, istotną dla nas walutą jest funt brytyjski. Na jej wartość w oczach Polaków również znacząco wpłynęli sami obywatele. GBP/PLN stanowi bowiem istotny kurs dla emigrantów zarobkowych, którzy zarabiając na wyspach przesyłają zaoszczędzone pieniądze do rodzin w znajdujących się w kraju.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.