czerwiec

06

2016

Z czego wynikają wahania kursowe?

Jeżeli dopiero zapoznajecie się z rynkiem walutowym i dokonaliście jedynie kilka transakcji w kantorach internetowych, to z pewnością wielu z Was zastanawiało się nad tym, skąd biorą się wahania w kursach walut. Wynikają one zarówno z odmiennych instytucji, które zajmują się np. wymianą pieniędzy, jak i z czynników gospodarczych, politycznych lub ekonomicznych. Nasz artykuł w kilku punktach pomoże Wam zrozumieć, co wpływa na różnice w kursach poszczególnych walut.

Przede wszystkim warto zauważyć, że czynniki wpływające na kurs walutowy dzielimy na ekonomiczne oraz polityczne. Nie jest to jednak podział bezwzględny, ponieważ są to granice bardzo płynne, a wiele wydarzeń na rynku walutowym można określić zarówno mianem czynników ekonomicznych, jak i politycznych. Ponadto, jeden czynnik może spowodować lawinę innych, pomniejszych skutków, które będą również wywierać wpływ na wahania kursowe. Jednym z głównych wskaźników, które odbijają się na wysokości omawianych notowań jest oczywiście różnica między popytem a podażą (stosunek między zapotrzebowaniem na walutę, a jej ilością na rynku). Nietrudno zatem zauważyć, że powszechna chęć zakupu danej waluty podnosi jej cenę, a jej mała popularność ją obniża.

Czynniki ekonomiczne

  • Wysokość stóp procentowych – stopy procentowe to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za udostępnianie swoich środków innym podmiotom. Ustalane są one dla każdego państwa najczęściej przez lokalne władze monetarne (np. Narodowy Bank Polski czy Europejski Bank Centralny). Im wskaźnik ten jest wyższy, tym więcej inwestorów chce zakupić walutę i lokować kapitał w państwie. Jeśli są one na niskim poziomie, obniżają poziom inwestycji i tym samym kurs walutowy.
  • Inflacja – inflacja to oczywiście tempo wzrostu cen towarów, czyli wskaźnik wpływający również na eksport kraju. Im inflacja jest wyższa, tym mniejszym zainteresowaniem cieszą się nasze towary, co obniża poziom obrotu konkretną walutą. Analogiczne - im niższa inflacja, tym większym popytem cieszą się eksportowane towary, podwyższając również kurs waluty.
  • Wzrost gospodarczy – tempo wzrostu gospodarczego bezpośrednio odbija się na imporcie. Rynki zagraniczne zaczynają wtedy handlować konkretną walutą zwiększając tym samym jej ilość, co obniża jej kurs. Trudno jednak jednoznacznie określić wpływ wzrostu gospodarczego na rynek walutowy, ponieważ gdy działa on w krótkiej perspektywie, to zwiększa popyt inwestorów na daną walutę oraz podnosi jej kurs.
  • Poziom bezrobocia – wraz ze wzrostem bezrobocia obniża się zapotrzebowanie na towary importowane. Nietrudno zatem zauważyć, że efektem tego działania jest mniejszy obrót konkretną walutą na zagranicznych rynkach.

Czynniki polityczne

Czynniki polityczne bardzo często powodują nagłe wahania w kursach walutowych. Jednym z przykładów tego typu działania było obniżenie ratingu Polski przez agencję Standard&Poor’s, którą zaniepokoiły konflikty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Są to wydarzenia, które bardzo trudno przewiedzieć, ponieważ ich waga jest uzależniona od nastawienia inwestorów. Oczywisty jest jednak fakt, że im większe ryzyko polityczne w danym państwie, tym mniejszym zainteresowaniem cieszy się lokalna waluta w oczach zagranicznych finansistów, którzy obniżają tym samym jej kurs.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.