listopad

14

2016

Dlaczego raty kredytu walutowego zmieniają swoją wysokość?

Kredyty hipoteczne w walucie obcej nie są już tak popularne jak kilka lat temu, jednak wielu kredytobiorców wciąż boryka się z ich spłatą. Były one powszechnym rozwiązaniem szczególnie w latach 2005-2007, kiedy zaciągano tysiące kredytów we franku szwajcarskim. Kurs helweckiej waluty był stabilny przez lata, a dzięki niskiemu oprocentowaniu funkcjonującemu w Szwajcarii stanowił wyjątkowo tanią alternatywę dla kredytów złotówkowych.

Niestety, z biegiem czasu kurs franka szwajcarskiego rósł podnosząc również wysokość comiesięcznej raty. Decydujący moment nastąpił wraz z początkiem 2015 roku, kiedy zaprzestano procesów powstrzymywania tamtejszej waluty przed nagłą aprecjacją. Od tamtego czasu kredyty frankowe stały się ogromnym problemem dla wielu kredytobiorców walutowych, ponieważ ich raty kredytowe zaczęły pochłaniać dużą część comiesięcznego budżetu. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju zadłużenie może okazać się wyjątkowo opłacalnym rozwiązaniem w momencie, gdy wartość waluty obcej w której posiadamy kredyt się osłabia lub gdy nasza rodzima waluta odnotowuje umocnienie.

Rodzaje kredytów walutowych

Kredyty walutowe ujmowane są w dwóch wariantach:

  • rzeczywisty kredyt walutowy – tego typu kredyt przyznawany jest oraz spłacany w walucie obcej. W tym przypadku pomija się proces zakupu od banku walut po kursie sprzedaży.
  • denominowany kredyt walutowy –kredyt denominowany to najpopularniejsze rozwiązanie wśród kredytobiorców walutowych. W tym przypadku waluta obca, w której przyznawany jest kredyt, traktowana jest jedynie jako punkt odniesienia określający konkretny przelicznik. Raty spłacane są po przeliczeniu na złotówki według aktualnego kursu walutowego (obowiązującego w banku). Z uwagi na to wysokość rat zmienia się na przestrzeni lat spłacania kredytu hipotecznego, mogąc zarówno się pomniejszać, jak i zwiększać.

Ryzyko walutowe

Jak już zdążyliśmy zauważyć, kredyt walutowy wiąże się zarówno z możliwością zysku, jak i ze sporym ryzykiem. Wszystko zależy bowiem od aktualnej sytuacji na międzynarodowym rynku walutowym, który cechuje się dużą zmiennością. Co ciekawe, niektóre umowy kredytowe posiadają zapis o możliwości przewalutowania kredytu na rodzime złotówki, co znacząco zmniejsza ryzyko walutowe. Niestety, w większości przypadków takie rozwiązanie okazuje się być kompletnie nieopłacalne ze względu na obecny kurs złotego.

Spread walutowy

Spread walutowy to różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna konkretnej waluty. Wyraża się go w procentach i dotyczy m.in. banków, kantorów internetowych oraz stacjonarnych. Podczas udzielania kredytów walutowych banki obliczają wysokość kredytu w oparciu o kurs kupna waluty obcej, jednak przy spłacie rat pod uwagę brany jest również dzienny kurs sprzedaży. Marża uzyskiwana przez bank na podstawie spreadu walutowego pozwala mu zarobić na samym procesie przewalutowania. Transakcja nie wiązałaby się z kosztami, jeżeli spread walutowy wynosiłby 0, jednak takie wskaźniki nie są wykorzystywane. W związku z tym kredytobiorca ponosi nie tylko koszt samej raty kredytowej, ale również procesu przewalutowania po kursie bankowym. Właśnie dlatego ciekawą alternatywą są kantory internetowe, które pozwalają uzyskać środki w walucie obcej z wykorzystaniem o wiele atrakcyjniejszego kursu i niższego spreadu walutowego. Wystarczy podpisać aneks do umowy kredytowej z naszym bankiem, co pozwoli na spłacanie rat kredytowych bezpośrednio w walucie obcej.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.