kwiecień

14

2015

Nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Umorzenie kredytów frankowych bez podatku?

2 kwietnia na stronę internetowego Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów o zaniechaniu poboru podatku PIT i CIT od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Planuje się niepobieranie podatków od umorzonych przez banki części kredytów mieszkaniowych, co dotyczyć ma nie tylko frankowców, ale też posiadających kredyt zaciągnięty w innej walucie.

Z propozycją do Ministerstwa Finansów wystąpił Związek Banków Polskich. Zwrócił on uwagę na fakt, iż jeśli część kredytów zostanie umorzona ze względu na szczególnie trudną sytuację kredytobiorcy, który straci możliwość regulowania zobowiązań wobec podmiotu udzielającego kredytu, to tym bardziej ten kredytobiorca będzie miał trudności z zapłaceniem podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu otrzymania przysporzenia majątkowego w postaci umorzenia tych zobowiązań.

W obowiązującym systemie podatkowych umorzenie kredytu lub pożyczki traktowane jest jako przychód od którego należy zapłacić podatek dochodowy.

Projekt, zgodnie z postulatem banków, zakłada że podatek od osób fizycznych nie będzie pobierany od umorzonych kwot wierzytelności z tytułów zabezpieczonych hipotecznie kredytów. Warunkiem koniecznym jest udzielenie kredytów przez 15 stycznia 2015r, czyli przed pamiętnym „czarnym czwartkiem”, kiedy to szwajcarski bank centralny uwolnił swoją walutę w stosunku do euro. Podatek nie byłby też pobierany w przypadku, gdy kredytobiorca uzyskał od banku przychód w wyniku zastosowania przez bank ujemnych stóp procentowych.

Tu warunkiem koniecznym jest wykorzystywanie nieruchomość na swoje cele mieszkaniowe w chwili umorzenia.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywanie z dniem następnym po ogłoszeniu oraz dotyczyć przychodów uzyskanych do końca grudnia 2016r.

Szacuje się, że kwota umorzeń wahać się będzie od 200 do 400 mln, a samo rozwiązanie ma być stosowane jedynie w „wyjątkowych przypadkach”.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.