październik

31

2016

Wpływ polityki kursowej na wymienialność walut

Polityka kursowa to zagadnienie bardzo istotne dla funkcjonowania nie tylko międzynarodowego rynku walutowego, ale również samych państw. To element łączący gospodarkę konkretnego kraju z gospodarką światową, przez co stanowi czynnik bardzo ważny dla importerów i eksporterów. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, jeśli chcemy lepiej poznać sposób funkcjonowania rynku Forex.

Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że głównym celem prowadzenia odpowiedniej polityki kursowej jest realizacja ustalonych celów gospodarczych. To, jak jest ona ukształtowana zależy w dużej mierze od wzrostu gospodarczego i ekonomicznego danego kraju. Polityka kursowa powinna być zatem prowadzona konsekwentnie, dążąc do określonych celów za pośrednictwem odpowiednio dobranych narzędzi. Wyróżnia się w jej przypadku przede wszystkim kurs płynny i sztywny, a wśród nich mamy do czynienia z kursami pośrednimi, takimi jak kurs pełzający, kurs płynny sterowany oraz kurs sztywny korygowany skokowo.

Zastosowanie w praktyce

W zależności od sytuacji gospodarczej konkretnego kraju, politycy podejmujący decyzje odnośnie polityki kursowej wprowadzają odmienne rozwiązania. W związku z tym kurs płynny stosowany jest w przypadku gospodarki wolnorynkowej lub jest zawiązywany z inną walutą, naśladując jej tendencje. Umożliwia on kształtowanie się notowań w oparciu o wydarzenia na rynku międzynarodowym, jednak gdy występuje powiązanie z walutą obcą, to oznacza że władze monetarne dążą do utrzymywania długiego kursu stałego w odniesieniu do innych aktywów. Jednym z przykładów tego jak istotna okazuje się polityka kursowa może być sytuacja Polski po przemianie ustrojowej. W 1989 roku nasz kraj walczył z zatrważającą inflacją oraz złym stanem gospodarki, jednak program wprowadzający makroekonomiczną stabilizację, otwarcie się na rynki międzynarodowe oraz powolne tworzenie gospodarki rynkowej skutecznie wyciągnął rodzime finanse z epoki postkomunistycznego kryzysu.

Polityka kursowa a wymienialność walut

Relacje kursowe oraz kształtowanie się poszczególnych notowań są oczywiście zależne od polityki kursowej prowadzonej przez władze monetarne. Wyjątkowo istotne w tym przypadku okazują się bilans obrotów bieżących oraz sytuacja na rynku handlowym, ukazujące zdolność kraju do generowania nadwyżki finansowej oraz akumulacji bogactwa.

Warto również zwrócić się w stronę importerów i eksporterów. Nadwyżka eksportu nad importem prowadzi do zwiększenia się konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej, znacząco zwiększając rachunek obrotów bieżących. Taka sytuacja prowadzi do możliwości użyczania kapitału krajom, które borykają się z deficytem handlowym. Nietrudno zauważyć, że polityka kursowa może wpłynąć na wskaźnik importu i eksportu, powodując tym samym realne zmiany gospodarcze.

Pamiętajmy jednak, że kraj ze znaczącą nadwyżką obrotów handlowych walczy z niekorzystnym poziomem konkurencyjności eksportu. Aby zniwelować to zjawisko, władze monetarne stosują narzędzia wykorzystywane w polityce kursowej. Są to przede wszystkim ograniczenia walutowe, ograniczenia w zakresie wymienialności, zmiana parytetu oraz interwencje na rynku dewizowym. Tego typu narzędzia mają wspierać konkurencyjność gospodarki w sposób kontrolowany, nie pozwalając na osiągnięcie niekorzystnego poziomu eksportu.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.