październik

17

2016

Jakie funkcje pełni bank centralny?

Jeśli śledzicie informacje płynące z międzynarodowego rynku walutowego to z pewnością zauważyliście, że często pada tam pojęcie banku centralnego. Jest to instytucja, która odpowiada za formę kształtowania się polityki monetarnej danego państwa, przez co stanowi bardzo ważny organ również w perspektywie ogólnego rozwoju kraju i tamtejszej gospodarki. Przyjrzymy się mu w niniejszym artykule i postaramy się opisać, jakie najważniejsze funkcje pełni bank centralny.

Bank centralny to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie polityki monetarnej (zwanej też polityką pieniężną) w danym kraju. Istnieją dwa warianty, w których może funkcjonować bank centralny. Pierwszym z nich jest działanie niezależne od państwa, przez co przedstawiciele instytucji mogą nie tylko sami ustalać najbardziej odpowiednie cele i powiązane z nimi działania, ale również sami dobierać ku temu odpowiednie narzędzia. W drugim przypadku bank centralny w mniejszym lub większym stopniu jest zależny od państwa. W tym wariancie rząd dyktuje instytucji cele, które chce osiągnąć oraz pomaga uzyskać jej odpowiednie metody niezbędne do ich wprowadzenia. W przypadku naszego kraju funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski (NBP).

Główne funkcje

W przypadku banku centralnego pełni on wiele znaczących funkcji, które kształtują politykę monetarną kraju:
 • emitowanie pieniędzy gotówkowych – bank centralny jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w konkretnym kraju.
 • zaopatrywanie banków komercyjnych – bank centralny reguluje rezerwy banków komercyjnych.
 • dokonywanie transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi oraz instytucjami międzynarodowymi
 • prowadzenie rachunków instytucji państwowych oraz utrzymywanie rachunków depozytowych państwa
 • prowadzenie kasowej obsługi budżetu i długu publicznego
 • udzielanie „pożyczek ostatniej szansy” dla banków i instytucji finansowych w wyjątkowo trudnej sytuacji
 • formułowanie celów polityki pieniężnej kraju oraz prowadzenie jej z wykorzystaniem dostępnych środków
 • utrzymywanie i zarządzanie rezerwami dewizowymi kraju oraz prowadzenie polityki kształtowania kursu waluty krajowej
 • nadzorowanie działalności banków komercyjnych ze względu na poziom bezpieczeństwa ich systemów
 • regulowanie podaży pieniądza w obiegu i oddziaływanie na politykę kredytową banków komercyjnych (funkcja ściśle powiązana z ustalaniem wysokości stóp procentowych)
 • Komentarze  Informacja
  Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.