październik

28

2016

Dolar, funt, euro i frank - najpopularniejsza czwórka.

W Polsce zdecydowanie najwięcej wymienia się euro (ze względu na olbrzymi handel zagraniczny z euro strefą), następnie popularny jest dolar amerykański (waluta globalnie stosowana w handlu zagranicznym), funt brytyjski (handel z Wielką Brytanią oraz duża emigracja zarobkowa) i frank szwajcarski (nie trzeba chyba tłumaczyć - chodzi oczywiście o osoby, które zaciągnęły kredyty walutowe w szwajcarskiej walucie).

Poniżej napisaliśmy co nieco o każdej z tych czterech walut.

Dolar amerykański USD

System Rezerwy Federalnej został utworzony w 1913 roku i pełni on funkcję banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Na ten moment FEDem kieruje przewodnicząca Janet Yellen wraz z Radą Gubernatorów. Co ciekawe, najwięcej do powiedzenia w FED ma prywatna instytucja (niemniej jednak zarządzana przez FED) zwana Komitetem ds. Operacji Otwartego Rynku (po ang.: Federal Open Market Committee, skr. ang.: FOMC). Do obowiązków FOMC należy nadzorowanie operacji otwartego rynku, polityka monetarna oraz ustalanie stóp procentowych.

Obecnie komitet składa się z pięciu członków wybieranych spośród 12 prezydentów Systemu Rezerwy Federalnej oraz siedmiu członków Zarządu Rezerwy Federalnej, z czego obowiązkowo jeden musi być z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Chociaż jest tylko 12 członków uprawnionych do głosowania to osoby spoza tego grona są także zapraszane do podzielenia się swoimi poglądami w czasie zebrań, odbywających się zazwyczaj co 6 tygodni.

Kurs dolara jest kreowany przez fundamenty ekonomiczne USA, z czego do najważniejszych należą:

 • PKB (obecnie 1,4%)
 • poziom produkcji (inflacja 1,1%) i zatrudnienia (5% bezrobocia),
 • stopy procentowe (0,5%)

 

Dolar to oficjalna waluta największej gospodarki świata i zarazem główna jednostka wymienialna świata, stosowana globalnie w handlu zagranicznym.

Poniżej pokazano wykres stóp procentowych w ostatnich 10 latach w USA

Źródło: tradingeconomics.com

Euro EUR

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w Frankfurcie w Niemczech. Jest on bankiem centralnym 19 państw strefy euro. Głównym organem (tak jak w przypadku amerykańskiego FOMC) jest zarząd, składający się z pięciu członków i przewodniczącego. Do jego zadań należy tworzenie polityki monetarnej. EBC spotyka się około 10 razy do roku i ma prawo emitowania pieniędzy według własnego uznania. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilności cen dla całej strefy euro.

Euro funkcjonuje jako główny środek płatniczy w ponad 19 państwach Unii Europejskiej. W założeniach Unii Europejskiej euro ma się stać oficjalną walutą wszystkich państw UE. Jedynym wyjątkiem są Dania i Wielka Brytania, które w swoich traktatach akcesyjnych wynegocjowały pozostawienie ich własnych walut. Przy czym, Wielka Brytania - jak już wiadomo - niedługo wychodzi z Unii Europejskiej.

Euro jest także oficjalną walutą w Watykanie, Monako, Andorze i San Marino, na zasadzie porozumienia oraz nieoficjalnie w Kosowie i Czarnogórze. Euro jest również stosowane w pozakontynentalnych rejonach państw eurostrefy, włączając w to Amerykę Południową i wyspy Pacyfiku.

Jak kształtują się główne wskaźniki ekonomiczne strefy euro pokazano poniżej:

 • PKB (obecnie 0,3%)
 • poziom produkcji (inflacja 0,4%) i zatrudnienia (10,1% bezrobocia),
 • stopy procentowe (0%)

 

Poniżej pokazano wykres stóp procentowych w ostatnich 10 latach w Strefie Euro

Źródło: tradingeconomics.com

Funt brytyjski GBP

Bank Anglii pełni rolę banku centralnego dla całego Zjednoczonego Królestwa. Główny komitet składa się z dziewięciu członków: czterech zewnętrznych mianowanych przez Kanclerza Skarbu, głównego ekonomisty, dyrektora operacji rynkowych, głównego ekonomisty komisji oraz dwóch członków mianowanych przez Rząd Jej Królewskiej Mości. Na comiesięcznych zebraniach Komitet Polityki Pieniężnej decyduje o wysokości stóp procentowych i polityce monetarnej, za główny cel stawiając sobie stabilność cen. Jako cel inflacyjny ma ustalony 2 % inflację. Jeżeli jest on zagrożony, naczelnik Banku Anglii ma obowiązek poinformować listownie kanclerza skarbu. Wysłanie takiego listu jest zwiastunem wprowadzenia strategii ograniczenia pieniądza w gospodarce.

Poniżej wymieniono główne wskaźniki ekonomiczne Wielkiej Brytanii:

 • PKB (obecnie 0,7%)
 • poziom produkcji (inflacja 0,6%) i zatrudnienia (4,9% bezrobocia),
 • stopy procentowe (0,25%)

 

Poniżej pokazano wykres stóp procentowych w ostatnich 10 latach w Wielkiej Brytanii

Źródło: tradingeconomics.com

Frank szwajcarski CHF

W odróżnieniu od innych głównych banków centralnych, Narodowy Bank Szwajcarii jest postrzegany, jako publiczno-prywatny organ zarządzający. Wynika to z faktu, iż NBS jest z prawnego punkty widzenia korporacją działającą na mocy specjalnych rozporządzeń.

Dlatego tylko nieco ponad połowa należy do niezależnych kanonów Szwajcarii. Jest to rozwiązanie kładące nacisk na stabilną politykę ekonomiczną i finansową, kreowaną przez Radę Zarządzającą. Mniejsza niż większość odpowiadających jej organów, składa się z trzech głównych szefów banku, spotykających się co kwartał. Rada Zarządzająca tworzy ramy +/- 25 punktów bazowych, pomiędzy którymi będzie znajdować się stopa procentowa. Frank jest uznawany za jedną z najstabilniejszych walut oraz tak zwaną Walutę Banków.

Główne wskaźniki ekonomiczne Szwajcarii wyglądają następująco:

 • PKB (obecnie 0,6%)
 • poziom produkcji (inflacja -0,2%) i zatrudnienia (3,2% bezrobocia),
 • stopy procentowe (-0,75%)

 

Poniżej pokazano wykres stóp procentowych w ostatnich 10 latach w Szwajcarii

Źródło: tradingeconomics.com

Komentarze • Filip 6 lat temu

  Ciekawy artykuł, aczkolwiek dla zwykłego człowieka, niewiele on wnosi. Bo nikt kto wymienia walutę okazjonalnie, nie zastanawia się nad takimi sprawami. Patrzy gdzie jest najtaniej i tam wymienia. A ze względu na to, że teraz najtaniej wychodzi wymiana przez internet, to i coraz więcej osób zakłada konto w kantorach internetowych. Sam mam konto na Pluskantor, bo witryna jest łatwa w obsłudze, a ceny praktycznie takie jak rynkowe, przy czym można zrobić wymianę, a zapłacić za jakiś czas. I wymieniam zawsze wtedy kiedy mam taką potrzebe, nie zastanawiając sie nad jakie są wskaźniki ekonomiczne dla euro, które najczęściej kupuje.

Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.