październik

26

2016

Jak prognozować kursy walutowe?

Prognozowanie kursów walutowych to działanie bardzo trudne, a profesjonalni analitycy walutowi uczą się go przez lata, wciąż popełniając sporadyczne błędy. Nie oznacza to jednak, że posiadając podstawową wiedzę na temat rynku walutowego nie można domyślić się, jakie tendencje będzie notować konkretna waluta. Istnieje bowiem kilka podstawowych czynników, które wpływają na kursy walutowe w przypadku praktycznie każdego kraju. W niniejszym artykule postaramy się wyszczególnić najważniejsze wskaźniki, które wywierają wpływ na notowania pieniądza.

Przewidywanie trendów konkretnej waluty na podstawie podstawowych informacji określa się mianem analizy fundamentalnej. Polega ona na prognozowaniu kursów walutowych w oparciu o dane makroekonomiczne, które określają m.in. aktualny status gospodarki kraju. W skład analizy fundamentalnej wchodzą:

  • PKB (Produkt Krajowy Brutto) – jest to całkowity dochód wytworzony na terenie konkretnego kraju. Bierze on pod uwagę zarówno obywateli, jak i rezydentów przebywających w państwie tymczasowo. Wzrost PKB oznacza wzrost wartości krajowej waluty, będąc odzwierciedleniem atrakcyjności tamtejszej gospodarki.
  • poziom bezrobocia – stopa bezrobocia to, wbrew pozorom, bardzo istotny wskaźnik dla inwestorów na rynku Forex. Im niższy poziom tego notowania, tym wyższe wartości uzyskuje dana waluta.
  • polityka zagraniczna i wewnętrzna – posunięcia polityków nieodwracalnie wpływają na notowania walutowe, bowiem nawet najlepsza sytuacja gospodarcza kraju nie przekona inwestorów, jeśli rząd boryka się z negatywną opinią na arenie międzynarodowej.
  • polityka monetarna banku centralnego – bank centralny posiada ogromny wpływ na kształtowanie się kursów walutowych. Ze względu na możliwość ustalania wysokości stóp procentowych czy sztucznego powstrzymywania waluty przed aprecjacją, decyzje banku centralnego mają ogromne znaczenie dla inwestorów na rynku Forex.
  • inwestycje państwowe – informacje o planowanych inwestycjach państwowych stanowią ważne dane z perspektywy osób bacznie obserwujących rynek walutowy, bowiem świadczą o ewentualnych obciążeniach dla budżetu. Dotyczy to przede wszystkim informacji o emisji Obligacji Skarbowych czy wprowadzeniu różnego rodzaju prywatyzacji.
  • wysokość stóp procentowych – podniesienie wysokości stóp procentowych prowadzi najczęściej do wzrostu wartości waluty, która obowiązuje na terenie danego kraju. Wynika to z faktu, że zmiana tego wskaźnika oznacza spadek lub wzrost atrakcyjności rynku dla kapitału zagranicznego.
  • poziom rezerw walutowych – rezerwy walutowe to zgromadzone w ramach banku centralnego waluty obce. Warto zwrócić na nie uwagę podczas prognozowania kursów walutowych, bowiem sprzedaż rezerw może oznaczać znaczące wzmocnienie się konkretnego pieniądza.

 

Omówione powyżej czynniki to jedynie najbardziej podstawowe informacje, które wchodzą w skład analizy fundamentalnej. Warto jednak wiedzieć, że na kształtowanie się kursów walutowych wpływa wiele innych elementów, które bardzo często bazują na aktualnych wydarzeniach na rynku Forex. W związku z tym bardzo trudno określić konkretne i dokładne tendencje dla kursu walutowego, bowiem nawet profesjonalni analitycy często mylą się w swoich przewidywaniach. Warto jednak wiedzieć co w głównej mierze wpływa na notowania, aby móc zauważyć najważniejsze, obecne tendencje oraz określić ich źródło.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.