kwiecień

19

2023

Jakie czynniki wpływają na notowania kursów walut?

Generalnie rzecz biorąc cena każdego instrumentu finansowego, w tym walut, zależy od poziomu podaży i popytu. Jeśli popyt na daną walutę przewyższa podaż, to jej kurs wzrasta, a jeśli podaż przewyższa popyt, to kurs spada. Ale jakie czynniki makro mają bezpośredni lub pośredni wpływ?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na notowania kursów walut. Najważniejsze z nich to stopy procentowe (czyli polityka monetarna) ale nie tylko.

Polityka monetarna i poziom stóp procentowych

Stopy procentowe waluty to jeden z kluczowych czynników wpływających na notowania kursów walut. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów, co zwiększa popyt na walutę i w konsekwencji prowadzi do wzrostu jej kursu. Natomiast niższe stopy procentowe mogą skłaniać inwestorów do wycofania się z rynku, co z kolei prowadzi do spadku kursu waluty.

Decyzje podjęte przez banki centralne na temat stóp procentowych oraz ilości wprowadzonej do obiegu gotówki mogą wpłynąć na wartość waluty. Zwykle podwyższenie stóp procentowych przyciąga inwestorów, co zwiększa popyt na walutę kraju, co z kolei prowadzi do jej wzrostu wartości.

Niektóre z czynników wpływających na stopy procentowe waluty to:

 • Polityka monetarna banku centralnego
 • Inflacja
 • Wzrost gospodarczy
 • Stabilność polityczna

Inne czynniki wypływające na notowania kursów walut

 • Polityka fiskalna: decyzje rządu na temat podatków, wydatków publicznych i deficytu budżetowego mogą wpłynąć na wartość waluty.

 • Sytuacja gospodarcza: ogólna sytuacja gospodarcza kraju, w tym wskaźniki takie jak PKB, inflacja, bezrobocie, eksport i import mogą wpłynąć na wartość waluty.

 • Stosunki międzynarodowe: sytuacja polityczna, wojny, konflikty i porozumienia międzynarodowe mogą wpłynąć na wartość waluty kraju.

 • Spekulacja: oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłych zmian kursu waluty mogą wpłynąć na jej obecną wartość.

 • Dostępność waluty: ilość dostępnej waluty na rynku może wpłynąć na jej wartość.

Należy jednak pamiętać, że notowania kursów walut są złożonym zjawiskiem i zwykle zależą od wielu czynników jednocześnie, które oddziałują na rynku w różny sposób.

Metody prognozowania kursów walut

Istnieją pewne narzędzia i metody, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym.

 • Analiza fundamentalna - polega na analizie makroekonomicznych czynników, które mogą wpłynąć na kursy walut, takich jak wskaźniki gospodarcze, polityka monetarna i fiskalna, inflacja, handel zagraniczny itp.

 • Analiza techniczna - polega na analizie wykresów notowań walut w celu zidentyfikowania trendów i sygnałów kupna lub sprzedaży.

 • Analiza sentymentu rynkowego - polega na badaniu nastrojów inwestorów i rynkowych oczekiwań dotyczących przyszłych kierunków ruchu kursów walut.

 • Korzystanie z automatycznych systemów handlowych i algorytmów - polega na wykorzystaniu specjalistycznych programów do automatycznego handlu na rynku walutowym.

Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny i ryzykowny, a każde narzędzie i metoda mają swoje wady i ograniczenia. 

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.