lipiec

23

2013

Po co są pieniądze?

Myślę, że współczesny człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić świata bez pieniądza, o którym słyszy się na każdym kroku. Wyróżnić można społeczne i ekonomiczne funkcje pieniądza.

FUNKCJE EKONOMICZNE

Pierwszą jest funkcja miernika wartości, czyli w pieniądzu wyraża się ceny innych towarów i usług. Jest to możliwe dzięki nominalnej wartości pieniądza ustalanej przez państwo. W przypadku, gdy pieniądz nie jest kruszcem, sam w sobie nie posiada wartości.

Kolejną jest funkcja środka wymiany oraz środka płatniczego. Pieniądz pośredniczy w zakupie i sprzedaży towarów i usług oraz służy do wyrównania wcześniej powstałych zobowiązań. Kiedy go dostajemy jesteśmy świadomi, że pieniądz posłuży nam do zakupu dóbr w ramach wynagrodzenia za wysiłek i trud włożony w wykonanie towaru bądź określoną usługę.

Pieniądze spełniają też funkcję środka przechowywania wartości. Oznacza to, że nie trzeba ich wymieniać na potrzebne dobra i mimo wszystko utrzymują wartość. Przechowując pieniądze najczęściej oszczędzamy.

Pieniądz może również zyskiwać na wartości ale ma to miejsce tylko wtedy kiedy stopa oprocentowania depozytu jest większa niż stopa inflacji.

FUNCJE SPOŁECZNE

Pieniądz ma też wpływ na zachowanie ludzi, sposób myślenia, podejmowane decyzje. W celu osiągnięcia satysfakcji finansowej człowiek wykonuje różne czynności i nierzadko się poświęca. Na przykład żeby zdobyć pieniądze człowiek mocno pracuje, dodatkowo podejmuje naukę na wyższych uczelniach, uczy się języków obcych lub wykorzystuje swój talent, spryt lub znajomości.

Oczywiście pieniądze również negatywnie oddziałują na ludzi. Efektem tego mogą być kradzieże, korupcja, rozboje, zabójstwa a także negatywne emocje, jak np. chciwość, zazdrość, skąpstwo. Chęć wzbogacania się spowodowała powstawanie struktur społecznych. Jedni żyją na innym poziomie niż drudzy.

Pieniądz świadczy też o sytuacji ekonomicznej państwa, który emituje daną walutę i dlatego możemy wyróżnić kraje bardziej i mnie rozwinięte pod względem gospodarczym. Jak mówi przysłowie: „pieniądze szczęścia nie dają”, ale ich deficyt nie zapewni nam raczej radości i nie pomoże w realizacji marzeń.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.