sierpień

29

2014

8 Najczęściej Wymienianych Walut

8 Najszczęśniejszej wymienianych walut świata. Co ma na nie wpływa? Od kogo zależny ich kurs? Kto nimi zarządza oraz jaki ma w tym cel?

1. Dolar amerykański

Symbol: USD

Bieżąca stopa procentowa: http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.html

Utworzony w 1913 roku, System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych jest centralnym bankiem USA. Kierowany jest przez przewodniczącego Bena Bernanke i Rade Gubernatorów, lecz główną siłę decyzyjną posiada Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee - FOMC). Do jego obowiązków należy nadzorowanie operacji otwartego rynku, polityka monetarna oraz ustalanie stóp procentowych. Wbrew często przyjętym założeniom, jest to bank prywatny, który jest jedynie zarządzany przez organy władzy federalnej.

Obecnie komitet składa się z pięciu członków wybieranych spośród 12 prezydentów Systemu Rezerwy Federalnej oraz siedmiu członków Zarządu Rezerwy Federalnej, z czego obowiązkowo jeden musi być z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Chociaż jest tylko 12 członków uprawnionych do głosowania to osoby spoza tego grona są także zapraszane do podzielenia się swoimi poglądami w czasie zebrań, odbywających się zazwyczaj co 6 tygodni.

Kurs dolara jest kreowany przez fundamenty ekonomiczne USA, z czego do najważniejszych należą PKB, poziom produkcji i zatrudnienia. Na jego notowania znaczny wpływ ma także bank centralny oraz jego stopy procentowe. Dolar, jako oficjalna walutą największej gospodarki świata – Stanów Zjednoczonych, jest głównym punktem odniesienia w stosunku do innych walut w szczególności do euro, japońskiego Jen i brytyjskiego funta. Oprócz Stanów Zjednoczonych jest także oficjalną walutą Ekwadoru i Salwadoru

2. Euro

Symbol: EUR

Bieżąca stopa procentowa: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w Frankfurcie w Niemczech. Jest on bankiem centralnym 17 państw strefy euro. Głównym organem tak jak w przypadku amerykańskiego FOMC jest zarząd, składający się z pięciu członków i przewodniczącego. Do jego zadań należy tworzenie polityki monetarnej. EBC spotyka się około 10 razy na rok i ma prawo emitowania pieniędzy według własnego uznania. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilności cen dla całej strefy euro.

Euro funkcjonuje jako główny środek płatniczy w ponad 17 państwach Unii Europejskiej, aby wraz z czasem stać się oficjalną waluta wszystkich państw UE z wyłączeniem Danii i Wielkiej Brytanii, które wynegocjowały taki warunek w traktacie akcesyjnym. Obecnie w strefie ERM II, w której obecność poprzedza wprowadzenie euro do obiegu w danym państwie, znajdują się 3 państwa: Dania (choć nie jest prawnie zobowiązana do przyjęcia Euro), Litwa i Łotwa. Euro jest także oficjalną walutą w Watykanie, Monako, Andorze i San Marino na zasadzie porozumienia oraz bezprawnie w Kosowie i Czarnogórze. Euro jest także stosowane w pozakontynentalnych rejonach państw Eurostrefy włączając w to Amerykę Południową i wyspy Pacyfiku.

3. Japoński jen

Symbol: JPY

Bieżąca stopa procentowa: http://www.boj.or.jp/en/index.html

Utworzony w 1882, Centralny Bank Japonii jest główną instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu bankowego drugiej co do wielkości gospodarki świata. Reguluje ona politykę monetarną, operacje na otwartym rynku, przeprowadza analizy techniczne oraz zarządza emisją jena. Główna Rada Polityki Pieniężnej działa na rzecz stabilności, niezależności i przejrzystości ekonomicznej, przy czym stale konsultuje swoje decyzje z obecną administracją rządzącą. Jest to szczególne widoczne pod rządami premiera Shizno Abe, zwolennika agresywnej polityki monetarnej, dzięki któremu Bank Centralny zdecydował o gwałtownym zwiększeniu podaży pieniądza, w celu podniesienia inflacji do poziomu 2%.

4. Funt brytyjski

Symbol: GBP

Bieżąca stopa procentowa: http://www.bankofengland.co.uk

Bank Anglii pełni rolę banku centralnego dla całego Zjednoczonego Królestwa. Główny komitet składa się z dziewięciu członków: czterech zewnętrznych mianowanych przez Kanclerza Skarbu, głównego ekonomisty, dyrektora operacji rynkowych, głównego ekonomisty komisji oraz dwóch członków mianowanych przez Rząd Jej Królewskiej Mości Na comiesięcznych zebraniach Komitet Polityki Pieniężnej decyduje o wysokości stóp procentowych i polityce monetarnej, za główny cel mając stabilność cen. Jako cel inflacyjny ma ustalony dwu-procentową inflację. Jeżeli jest on zagrożony, naczelnik Banku Anglii ma obowiązek poinformować listownie kanclerza skarbu, co miało już miejsce w 2007 roku. Wysłanie takiego listu jest zwiastunem wprowadzenia strategii ograniczenia pieniądza w gospodarce.

5. Frank szwajcarski

Symbol: CHF

Bieżąca stopa procentowa: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/ current_interest_exchange_rates

W odróżnieniu od innych głównych banków centralnych, Narodowy Bank Szwajcarii jest postrzegany, jako publiczno-prywatny organ zarządzający. Wynika to z faktu, iż NBS jest z prawnego punkty widzenia korporacją działającą na mocy specjalnych rozporządzeń.

Dlatego tylko nieco ponad połowa należy do niezależnych kantonów Szwajcarii. Jest to rozwiązanie kładące nacisk na stabilną politykę ekonomiczną i finansową, kreowaną przez Radę Zarządzającą. Mniejsza niż większość odpowiadających jej organów, składa się z trzech głównych szefów banku, spotykających się co kwartał. Rada Zarządzająca tworzy ramy +/- 25
punktów bazowych, pomiędzy którymi będzie znajdować się stopa procentowa. Frank jest uznawany za jedną z najstabilniejszych walut oraz tak zwaną Walutę Banków.

6. Dolar kanadyjski

Symbol: CAD

Bieżąca stopa procentowa: http://www.bankofcanada.ca/en/rates/interest-look.html

Bank Kanady utworzony na mocy aktu z 1934 r. działa mając na celu skupienie się na niskiej i stabilnej inflacji, bezpiecznej walucie i stabilności finansowej oraz efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi państwa i długiem publicznym. Pomimo swojej niezależności Bank Kanady działa podobnie do SBN, gdyż jest on korporacją, którego akcje posiada Ministerstwo Finansów. Pomimo bliskości interesów rządu, to gubernator jest odpowiedzialny za wspieranie stabilności cen, ciągle mając na uwadze zalecenia rządu. Bank ma cel inflacyjny ustalony na 2-3%

7. Dolar australijski/nowo zelandzki

Symbol: AUD/NZD

Bieżąca stopa procentowa: http://www.rba.gov.au/ oraz http://www.rbnz.govt.nz/

Australijski Bank Rezerw oferuje jedną z wyższych stóp procentowych na głównych rynkach globalnych. Fundamentem jego planu długoterminowego jest utrzymanie stabilność cen i siły ekonomicznej. Kierowany przez gubernatora, Zarząd Banku oprócz zastępcy gubernatora i sekretarza stanu, składa się z sześciu członków. Razem spotykają się dziewięć razy do roku i pracują w celu wypracowania celu inflacyjnego na poziomie 2 – 3%. Podobnie działa Bank Rezerw Nowej Zelandii.

8. Rand południowo afrykański

Symbol: ZAR

Bieżąca stopa procentowa: http://www.reservebank.co.za

Południowo Afrykański Bank Rezerw jest naczelnym organem zarządzającym polityką monetarną w RPA. Jego główne cele są podobne do tych z innych banków centralnych – utrzymanie stabilności cen oraz interweniowanie na rynkach walutowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest także znany z bycia kredytodawcą w pewnych sytuacjach, pełnienia roli banku rozliczeniowego oraz głównego kustosza złota w RPA.

Co ciekawe Południowo Afrykański Bank Rezerw pozostaje w pełni własnością prywatną, pozostającą w rękach ponad 600 akcjonariuszy, z których żaden nie może posiadać więcej niż 1 %. Ma to zagwarantować, że interes ekonomiczny państwa będzie szedł w parze z interesem tych jednostek prywatnych. Nad wykonaniem tego zadania czuwa gubernator i 14 członków zarządu.

Komentarze  • spryciu 6 lat temu

    No fakt CHF na 5 miejscu a jak mocno kurs się zmienił wszyscy wiemy. A kredyt w walucie to w ogóle trudny temat, bo nikt tych franków w których spłaca na oczy nie widział:D Co nie zmienia faktu, że albo bank po swojemu robi przewalutowanie albo samemu trzeba spłacać w CHF. Jakbym ja musiał się z tym teraz "bawić", na gieldawalut.com bym kupował, bez tej bankowej marży. Skoro sprawdza się u mnie ten kantor przy zakupie EUR , kredytobiorcom też może się przydać.

  • Leszek 6 lat temu

    Z tą stabilnością franka to temat do dyskusji, spłacam w CHF w kredyt i gdyby był taki stabilny nie podskoczyły by mi raptem raty, teraz jest już lepiej, zresztą kupuję już poza bankiem, przez Amronet od 2 lat, niemniej jednak czuję się nadal w ym wszystkim niepewnie. Zobowiązania w obcej walucie odradza, nawet jeśli uchodzi za stabilną, nawet gdy namawiają, reklamują...

  • Redpassion 9 lat temu

    W sumie ranking bez zaskoczenia. Co ciekawe, mimo że kursy wskazanych walut na przełomie lat ulegały znacznym wahaniom, to samo zainteresowanie daną walutą jest najwyraźniej stałe.

Informacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.