listopad

07

2016

Czym są rezerwy walutowe?

Nie jest tajemnicą, że kryzysy finansowe stanowią nieodłączny element rynku pieniężnego. Wpływ wywierają na niego zarówno czynniki zewnętrzne, takie jak źle prowadzona polityka czy niewydolność systemu finansowego, jak i czynniki wewnętrzne. W związku z tym osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki monetarnej starają się zabezpieczyć finanse kraju. Właśnie w tym celu gromadzone są rezerwy walutowe.

Rezerwy walutowe to, mówiąc najprościej, zapas środków finansowych zgromadzonych na wypadek wystąpienia nagłego kryzysu. Wykorzystują one waluty obce, aby zabezpieczyć płynność finansową na krajowym rynku pieniężnym. Mają na celu przede wszystkim strategicznie pomóc w stabilizowaniu kursu rodzimej waluty, która w czasie kryzysu wymagałaby interwencji. To właśnie rezerwy walutowe pozwalają władzom monetarnym ratować lokalny rynek w momencie, gdy ucierpi on wskutek czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. Odłożenie odpowiedniej ilości środków w walutach obcych pozwala bowiem na utrzymanie kursu walutowego na stałym poziomie. Dokonuje się tego oczywiście poprzez sprzedaż rezerw walutowych, a uzyskane środki są wykorzystywane do wspierania lokalnego pieniądza.

W jakiej formie Bank Centralny gromadzi rezerwy walutowe?

Ówcześnie, rezerwy walutowe gromadzone były w złocie, które uznawano za najpewniejszy sposób lokowania kapitału. Dziś wykorzystuje się gotówkę w wielu walutach obcych, jednak częstym rozwiązaniem jest również gromadzenie depozytów i papierów wartościowych krajów, które charakteryzują się wysoką stabilnością oraz odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. Popularne stają się też pozarządowe papiery wartościowe pozyskiwane dzięki agencjom i instytucjom międzynarodowym oraz krótkoterminowe lokaty zawierane z wiarygodnymi bankami.

W Polsce rezerwy walutowe przechowywane są w Narodowym Banku Polskim. Informacje na ich temat są dostępne publicznie na oficjalnej stronie NBP. W grudniu 2015 roku ich stan wynosił ponad 370 mln złotych.

Obecnie, największymi rezerwami walutowymi cieszą się Chiny oraz Japonia, jednak ze względu na problemy gospodarcze chińskie rezerwy walutowe zaczynają się zmniejszać. Mimo to, kwota zgromadzona przez Państwo Środka wciąż jest bardzo duża i pozwala na ogromną przewagę nad innymi państwami pod względem wielkości rezerw walutowych. Zaznaczmy, że w 2014 roku kapitał zgromadzony w chińskich rezerwach walutowych sięgał niemal 4 bilionów dolarów, jednak od tamtego czasu znacząco zmalał.

KomentarzeInformacja
Korzystanie z serwisu strefawalut oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zapisuje przeglądarka. Więcej w naszej polityce prywatności.